Просмотреть корзину Всего в корзине:
0 наименование
На сумму: 0.00 грн.


Цивільний протигаз I Civil gas mask  

Цена, б/н: 1800.00 грн.
Купить Купить
Цивільний протигаз I Civil gas mask

 
Цивільний протигаз ЦП-7 - фільтруючий засіб індивідуального захисту органів дихання, очей та шкіри обличчя людини. 
Призначений для захисту органів дихання, обличчя та очей людини від отруйних речовин, радіоактивного пилу, бактеріальних аерозолів. Протигаз для використання цивільним дорослим населенням для виконання заходів з цивільної оборони. Може застосовуватись особовим складом позаштатних аварійно-рятувальних формувань сил цивільної оборони. Не призначений для бойового, технічного та тилового забезпечення діяльності та навчання військ, не належить до категорії озброєння та військової техніки.

Лицьова частина цивільного протигазу, складається з корпусу маски об`ємного типу, оснащеного обтюратором, відформованим за одне ціле з корпусом маски, очкового вузла з плоским склом круглої форми, переговорного пристрою, вузлів клапана вдиху та клапана видиху, оголов`я з п`ятиточковим кріпленням . Лицьова частина має п`ятиточкове кріплення лямок оголов`я. Міцність щічних кріплень забезпечують сполучні елементи — металеві пряжки, що «самозатягуються». На щічних лямках одягнені пластмасові фіксатори. Вузол вдиху посилений металевим хомутом і складається з пластмасової сідловини армованої зсередини металевою різьбовою втулкою. На вузол вдиху зсередини одягнений пластмасовий обтічник.

Лицьова частина випускається в трьох зріст - 1, 2 і 3.

Фільтруюча-поглинаюча коробка, цивільного протигаза, має форму циліндра, із зовнішньою гвинтовою горловиною для приєднання до лицьової частини. Забезпечена поглинаючим шаром (шихта) та протиаерозольним фільтром. Корпус виготовлений із металу з лакофарбовим покриттям. Матеріал не руйнується, дозволяє візуально без проведення випробувань визначати видимі пошкодження (вм`ятини) та пересипання шихти у місці пошкодження. Західний шов розташований у зоні фільтруючого елемента, що унеможливлює попадання неочищеного повітря (хімічно небезпечних речовин) у зону вдиху, у разі механічного пошкодження закатного шва.
 
До складу комплекту цивільного протигазу входять:

лицьова частина МГП або МГП-В – 1 штука;
фільтруюче-поглинаюча коробка ДП-7к у металевому корпусі - 1 штука;
сумка протигазу - 1 штука;
 
Civil gas mask CP-7 - filtering means of individual protection of respiratory organs, eyes and skin.
Designed to protect the respiratory system, face and eyes from toxic substances, radioactive dust, bacterial aerosols. Gas mask for use by the civilian adult population to carry out civil defense activities. Can be used by personnel of non-staff emergency rescue formations of civil defense forces. Not intended for combat, technical and logistics activities and training of troops, does not belong to the category of weapons and military equipment.

The front part of the civilian gas mask consists of a three-dimensional mask body equipped with a shutter molded in one piece with the mask body, round flat glass spectacle assembly, intercom, inhaler and exhalation valve assemblies, five-point headband fastening. The front part has a five-point attachment of the headband straps. The strength of the buckle fasteners is provided by connecting elements - metal buckles that "self-tighten". Plastic fasteners are worn on the cheek straps. The inhalation unit is reinforced with a metal clamp and consists of a plastic saddle reinforced on the inside with a metal threaded sleeve. There is a plastic fairing on the inside of the inhalation unit.

The front part is available in three heights - 1, 2 and 3.

Filter-absorbent box, civilian gas mask, has the shape of a cylinder, with an external screw neck for connection to the front. It is provided with an absorbing layer (charge) and the antiaerosol filter. The case is made of metal with a paint and varnish covering. The material does not break, allows you to visually determine the visible damage (dents) and spillage of the charge at the site of damage without testing. The western seam is located in the area of ​​the filter element, which prevents the ingress of untreated air (chemically hazardous substances) into the area of ​​inspiration, in case of mechanical damage to the sunset seam.

The set of civil gas mask includes:

front part of IHL or IHL-B ​​- 1 piece;
filter-absorbing box DP-7k in a metal case - 1 piece;
gas bag - 1 piece;


<<<